فروشگاه اینترنتی «کتاب سینا» در زمینه تهیه و ارسال کتاب های =  درسی - کمک درسی - کنکوری - دانشگاهی - عمومی - زبان های خارجی - مذهبی - تاریخی - روانشناسی - هنری - رمان - اموزش خیاطی - و...... فعالیت داشته و اکثر ناشران دانشگاهی با سایت ما همکاری میکنند .